DERNEK TARİHÇESİ
 

Derneğimiz 1999 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Taşkın 'ın  öncülüğünde kurulmuş olup tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.