YÖNETİM KURULU

Asil Üyerler

Yedek Üyeler

Dr Mustafa TAŞKIN
Dr.Bayram KAYABAŞI
Dr.Cavit AVCI
Dr.Kağan ZENGİN
Dr-Üİkü TAŞKIN
Dr. Yeşim ERBİL
Dr.Ethem ÜNAL
Dr.İsmet ÖZAYDIN

Dr. Varol ÇELİK
Dr.Emre GORGUN
Dr. Abdullah AS
Dr.Rıza MADAZLI
Dr.Ahmet ALAN